(Team)training corona skills?

De coronamaatregelen hebben heel veel op zijn kop gezet. Het vraagt van leidinggevenden én medewerkers nieuwe skills in de samenwerking, het nemen van nieuwe verantwoordelijkheden en het zoeken naar nieuwe tools en communicatiekanalen.

Seven Good Habits van online training

Tijdens de voorbije 7 weken zijn we met heel wat klanten in overleg gegaan rond vervanging van onze programma’s door een online werkvorm. Graag delen we met jullie onze conclusies die we de ‘Seven Good Habits van online training’ hebben genoemd.

Leidinggeven op afstand in coronatijden = leidinggeven in het kwadraat

Van Kelst /
Leidinggeven en samenwerken op afstand, verplicht thuiswerk, coronamaatregelen, ... Net zoals jij ervaren je medewerkers angst en onzekerheid, afstand t.a.v. collega’s, t.a.v. jou als leidinggevende, t.a.v. het werk. Hoe zorg je ervoor dat zij nog goed werken, gezond en gemotiveerd blijven? Hoe kan je dienend zijn t.a.v. je medewerkers in deze crisis? 3 wezenlijke zaken ontdek je in deze blog.

DE PARADOX BIJ PERFORMANT TEAMWERK: REGELS EN AFSPRAKEN ALS BASIS VOOR ZELFSTURING

Van Kelst /
Binnen Kheiron en Van Kelst & Co kregen we de laatste jaren veel vragen rond zelfsturende teams. Als we rond dit thema werken, hebben we het altijd over regels, normen en waarden. Is dat geen tegenstelling? Sluiten zelfsturende teams niet net regels uit? Niets is minder waar.

Ingebed leiderschapstraject Lokaal Bestuur Brasschaat in partnerschip met Van Kelst & Co, gekozen als Best Practice door Audit Vlaanderen

Van Kelst /
In 2016 startten we bij de gemeente, OCMW en gemeentelijk onderwijs Brasschaat een leiderschapstraject op voor alle leidinggevenden.

Je natuurlijke reflex creëert versplintering in je team

Van Kelst /
Teamdynamica in de praktijk: The ‘neutral place’ als leidinggevende.

Een medewerker klaagt tegen jou over zijn collega. Wat nu gedaan?

Van Kelst /
‘Ik wil jou dit wel zeggen, maar je mag niet zeggen dat je het van mij hebt.’

2 regels om goede feedback te geven aan je medewerkers

Van Kelst /
In de vorige blog beschreef ik drie wezenlijke elementen om een feedbackcultuur te genereren: kritiek geven, kritiek krijgen en waardering uiten. Maar hoe hanteren we nu deze drie vaardigheden en wat is de rode draad?

De 7 eigenschappen van een ‘platinum’ coaching/training

Van Kelst /
We (Van Kelst & Co) kregen onlangs Platinum Q-for, de hoogste score voor klantentevredenheid voor onze training- en coachingsactiviteiten (leiderschap, samenwerking en klantencommunicatie).