Waarden

Onze waarden zijn de criteria waar we al onze acties aan toetsen. Zij bepalen de keuze van onze methodieken, de wijze van omgang met elkaar en onze klanten en uiteindelijk ook de trajecten waarin we onze engageren. Ze zijn onze ‘drivers’ en staan cruciaal in  onze strategische keuzes in onze bedrijfsvoering. Wij werken voor klanten die zich herkennen in deze waarden.

Partnership

Synergie, wederzijds respect en erkenning van ieders expertise staan voor ons centraal in de samenwerking met HR, vormingsdienst en management. Samen creëren we optimale condities in de organisatie zodat deelnemers de verworven inzichten en vaardigheden ook effectief toepassen in de praktijk.

Eenvoud

We zoeken de weg van de eenvoud, zowel in de opbouw van onze trajecten, in de formats van onze trainingen als in de modellen waarmee we werken. Trajecten en trainingen zitten ‘simpel’, organisch en degelijk in elkaar, modellen zijn behapbaar, oplossingen toepasbaar.

Teamwerk

Ons team bestaat uit een 10-tal coach/trainers: vakmannen en -vrouwen die werken vanuit een gezamenlijke missie en visie op leiderschap, communicatie en samenwerking. Persoonlijke ontwikkeling en leren, interne coaching en bevraging, respect voor ieders kwaliteit en inbreng zijn daarbij de pijlers.

Verbinding

Dit is de centrale waarde in alles wat we doen. We werken in verbinding met de klant, met elkaar als collega’s, met de veranderende wereld om ons heen. We streven ernaar verbinding te creëren tussen mensen, in teams, in trainingsgroepen. We ondersteunen medewerkers en leidinggevenden in het creëren van verbinding in hun team, in zichzelf, in de organisatie, met hun klant, met elkaar.

Vakmanschap

Elke coach/trainer vertrekt vanuit een ‘ambachtelijke’ attitude: zorg voor details; aandacht voor goede condities, energie en groepsdynamiek; ervaringsgericht en methodisch werken. Authenticiteit, durf en focus zijn daarbij ons handelsmerk.

Duurzame resultaten

We streven ernaar om met zo weinig mogelijk belasting en kosten voor de klant en het milieu blijvende resultaten te genereren die een fundamentele meerwaarde creëren en een interne en blijvende dynamiek van verandering en leren in de organisatie op gang brengen.

Waarden

Onze waarden zijn de criteria waar we al onze acties aan toetsen. Zij bepalen de keuze van onze methodieken, de wijze van omgang met elkaar en onze klanten en uiteindelijk ook de trajecten waarin we onze engageren. Ze zijn onze ‘drivers’ en staan cruciaal in  onze strategische keuzes in onze bedrijfsvoering. Wij werken voor klanten die zich herkennen in deze waarden.