Eendaagse trainingen ‘leiderschap’

In kleine leergroepen (max. 7 deelnemers)
Opvolging via individuele 1-1 Skype®coaching

  • Van bij de aanvang focus op jezelf. Wat heb je te leren? Wat wil je verwerven?
  • Heldere contractering tussen trainer, groep en deelnemer omtrent de gewenste verandering en de aanpak: Wat mag/moet de trainer doen om jou te ondersteunen in je beoogde verandering?
  • Ondergedompeld in een bad van concrete praktijkoefeningen en tips; een helder en toepasbaar kader om greep te krijgen; een concreet actieplan.
  • 3 weken na de training overleg via skype met de trainer i.f.v. opvolging van je actieplan: zelfevaluatie, extra tips en adviezen i.f.v. de weg die nog te gaan is.