We hebben een uitgebreide ervaring zowel binnen de overheid als binnen bedrijven opgebouwd. Binnen de overheid betrekken grote en kleine instellingen (Vlaamse overheid, Stad Antwerpen, Stad Mechelen, Federale overheid, Ocmw’s…) ons bij diverse projecten. Wat de privé-sector betreft, horen verschillende bedrijven uit de chemie, de telecommunicatie, de media, de voedingsector, de farmacie, de bouw en het bankwezen tot onze klanten.