Elk coachingtraject wordt ontwikkeld in overleg met HR, O&O en management. Doelgerichte voorbereiding, analyse van de vraag, inbedding, systematische terugkoppeling naar HR, diepgaande evaluatie, nazorg en opvolging staan daarbij centraal.

Individuele coaching

Efficiënte (3 tot 6 sessies) persoonsgerichte coachingtrajecten, op basis van een helder contract (analyse en leerpunten).

Elk coachingtraject is uniek, afgestemd op de specifieke vraag. Voorafgaand maken coach en de coachee een helder contract op dat thema’s en output van het veranderingstraject omvat. De leidinggevende van de coachee wordt hier steeds bij betrokken. Zijn/haar engagement en verwachte output vormen een wezenlijk element.

Kernwoorden in de aanpak: kritische zelfreflectie, spiegeling, ondersteuning, concrete en taakgerichte opdrachten. We werken resultaatgericht: meestal met een maximum van vier coachingsgesprekken, welk na een evaluatie kan verlengd worden. Soms hanteren we specifieke methoden: observaties in het werkveld, 360° feedback.

Thema’s:

 • de positionering als leidinggevende: aansturen, beslissen, knopen
  doorhakken
 • coaching van medewerkers
 • specifieke gesprekken met medewerker: evaluatiegesprekken,
  feedbackgesprekken
 • de implementatie van een veranderingsproces
 • prioriteitstelling in taken, planning en organiseren, omgaan
  met informatie
 • het uitwerken van mijn visie; wat is het bestaansrecht van mijn team
  of afdeling?

Interesse? Contacteer ons

Coaching van teams

Eén- en tweedaagse dynamische workshops, met eventueel opvolgsessies. Twee soorten trajecten met elke een andere focus.

1. Taakgerichte focus: changemanagement
Er wordt direct en doelgericht gewerkt rond specifieke inhouden die in het team dienen te veranderen of te ontwikkelen: verandering, betere samenwerking, integratie van 2 diensten, integratie van nieuwe taken, ontwikkelen van de missie… We streven naar concrete afspraken die worden opgevolgd. Partnerschip met de leidinggevende staat centraal in het welslagen van een dergelijk teamtraject. We begeleiden hier vooral vanuit onze inzichten in teamdynamica en veranderingsprocessen, in combinatie met het doelgericht gebruik van specifieke communicatiemethodieken. Deze laatste creëren openheid in het team, een rijkdom aan standpunten én eigenaarschap van de gemaakte afspraken.

2. Procesgericht focus: teambuilding
Er wordt gewerkt met een aantal dynamische en energieke out- of indoor activiteiten. Hoewel de opdrachten dikwijls een fysieke component hebben, is fysieke conditie niet nodig. Doorheen de gemeenschappelijke ervaring en de gezamenlijke uitdaging wordt er gewerkt op verbinding, openheid en respect in het team. De opdrachten vormen een spiegel voor het functioneren van het team. 100% resultaat is slechts mogelijk als het team optimaal in zijn samenwerking en onderlinge communicatie functioneert. Vanuit de reflecties op de oefeningen gaan de teamleden in gesprek over het functioneren van het team. Zo worden theoretische kaders en houvasten rond goede teamwerking gededuceerd, waar het team dan verder mee aan de slag kan.

Thema’s >>

Interesse? Contacteer ons